Norsk Norsk tekst
English English text


Snr. 812. Hageverbena 'KLEVE04341'

Eier: Klemm, Nils. Tyskland

Norsk fullmektig: Jacobsen, Per. Snarøya, Oslo