Norsk Norsk tekst
English English text


Snr. 873. Floks 'Sunphlochebu'

Eier: Suntory Flowers Ltd.

Norsk fullmektig: G3 Ungplanter, Økern, Oslo