Norsk Norsk tekst
English English text


Snr. 874. Floks 'Sunphloho'

Eier: Suntory Flowers Ltd.

Norsk fullmektig: G3 Ungplanter, Økern, Oslo