Norsk Norsk tekst
English English text


Snr. 875. Floks 'Sunphlorome'

Eier: Suntory Flowers Ltd., Japan.

Norsk fullmektig: G3 Ungplanter, Økern, Oslo