Norsk Norsk tekst
English English text


Snr. 877. Floks 'Sunphlore'

Eier: Suntory Flowers Ltd.

Norsk fullmektig: G3 Ungplanter, Økern, Oslo