Norsk Norsk tekst
English English text


Snr. 883. Osteospermum 'KLEOE05115'

Eier: Nils Klemm, Stuttgart, Tyskland

Norsk fullmektig: Per Jacobsen, Snarøya, Oslo