Norsk Norsk tekst
English English text


Snr. 884. Osteospermum 'KLEOE05118'

Eier: Nils Klemm, Stuttgart, Tyskland

Norsk fullmektig: Per Jacobsen, Snarya, Oslo