Norsk Norsk tekst
English English text


Snr. 885. Osteospermum 'KLEOE05119'

Eier: Nils Klemm, Stuttgart, Tyskland

Norsk fullmektig: Per Jacobsen, Snarøya, Oslo