Norsk Norsk tekst
English English text


Kunngjøringer

Kunngjøringen «Offisiell informasjon om planteforedlerrett og nasjonal sortsliste» gir opplysninger om søknader om rettsbeskyttelse av plantesorter og søknader om opptak på den offisielle sortslisten, sortenes navn, eiere, norske representanter og endringer i disse forhold. Kunngjøringen inneholder også en oversikt over alle sorter som er beskyttet av planteforedlerrett i Norge. Listen gis vanligvis ut fem ganger i året; 30/01, 30/03, 30/05, 30/08 og 30/11. Siste utgave av kunngjøringen ligger øverst i lista under.

Norsk offisiell sortsliste viser de sorter av jord- og hagebruksvekster som er godkjent av Mattilsynet for sertifisert produksjon i Norge. Gamle utgaver av sortslista, fram til og med 30. mars 2020, finnes nederst på denne siden. Nyere utgaver av sortslista er å finne på Mattilsynets nettsider:

Norsk offisiell sortsliste (Mattilsynets nettsider)

Offisiell informasjon om planteforedlerrett og nasjonal sortsliste: