Norsk Norsk tekst
English English text


Sammensetning

Jon Arne Mjærum (leder)

Norsk Landbruksrådgiving

Vara: Lars Martin Hagen

Fylkesmannen i Hedmark

Siri Steudel (nestleder)

Patentstyret

Vara: Marie Smukkestad

Patentstyret

Tor Lunnan

Vara: Ragnhild Borchsenius

Norsk Landbruksrådgivning

Sidsel Bøckman

Norsk Gartnerforbund

Vara: Sissel Torre

NMBU, Institutt for plantevitenskap

Ingvild Evju

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vara: Jon Randby

Fylkesmannen i Vestfold

Morten Lillemo

NMBU, Institutt for plantevitenskap

Vara: Harald Volden

NMBU, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Einar Kiserud

Selvstendig næringsdrivende

Vara: Borghild Glorvigen

Norsk Landbruksrådgivning