Norsk Norsk tekst
English English text


Sammensetning

Jon Arne Mjærum (leder)

Norsk Landbruksrådgiving

Vara: Sigurd Enger

Norsk Landbruksrådgiving Øst

Siri Steudel (nestleder)

Patentstyret

Vara: Marie Smukkestad

Patentstyret

Tor Lunnan

Pensjonist
Vara: Ragnhild Borchsenius Norsk Landbruksrådgivning

Sidsel Bøckman

Norsk Gartnerforbund

Vara: Sissel Torre

NMBU, Institutt for plantevitenskap

Ingvild Evju

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vara: Magnus Haugland

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Morten Lillemo

NMBU, Institutt for plantevitenskap

Vara: Andrea Ficke

NIBIO, Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Borghild Glorvigen

Norsk Landbruksrådgivning

Vara: Kristin Sørensen

Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge